laporan Nuh

Friday, December 10, 2010 Posted by ayyash 5 comments
Setelah seribu tahun kurang lima puluh tahun menghadapi kaumnya yang degil dan hanyut dibelakang pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan, baginda mengemukakan laporan hasil seruannya kepada Tuhannya..

Dengan nama Allah Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih..

5. Lalu Nuh berkata : Wahai Tuhanku! Aku telah menyeru kaumku siang dan malam.”

6. “Tetapi seruanku itu tidak menambahkan mereka suatu apa melainkan mereka semakin lari.”

7. “Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada keimanan supaya Engkau ampunkan dosa mereka, mereka sumbatkan jari-jari ke dalam telinga mereka dan menutupkan muka dengan baju mereka, dan mereka terus berdegil dan menunujukkan sikap yang amat sombong”

8. “Kemudian aku menyeru mereka secara terang-terangan”

9. “Kemudian aku menyeru secara terang dan secara sulit”

10. “Dan aku telah menyeru mereka, pohonlah keampunan kepada Tuhan kamu sesungguhnya Dia Maha Pengampun.”

11. “Nescaya Allah menurunkan hujan yang lebat ke atas kamu”

12. “Dan mengurniakan kepada kamu harta yang banyak dan anak yang ramai, dan megadakan kebun-kebun untuk kamu, juga mengadakan sungai-sungai untuk kamu.”

13. “Mengapakah kamu tidak memberi penghormatan sewajarnya kepada Allah?”

14. “Sedangkan Dia telah menciptakan kamu melalui berbagai-bagai peringkat perkembangan.”

Surah Nuh : 5-14 : Makiyyah

Hebatnya seruan Nabi Nuh. Tak kenal erti penat lelah, jerih payah, siang malam, sirr mahupun jahr, semuanya sanggup dilakukan untuk memastikan kedaulatan Islam menaungi alam.

Kita? Muhasabah..


p/s..
* jiwakan tenang bila dahi sujud menyembah pada Ilahi..

pusat pemulihan akhlaq..
irbid the hashemite kingdom, 1.55pm..

Labels: